Hur påverkas du av din ”inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!

Hur låter din inre dialog med dig själv? Är den kärleksfull och empatisk eller dömande och kritisk? Alla för vi en inre dialog med oss själva kring vårt varande, görande och kännande. Vad gör din ”inre kritiker” (ditt ego) med dig…? Fortsätt läsa ”Hur påverkas du av din ”inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!”

Hypnos! – Att ändra gamla beteenden och vanor – Medvetet vs Undermedvetet

Är du klarsynt och ser att dina vanor och beteende som inte fungerar, styr din tillvaro. Går du emot vanan och beteendet och får en dålig känsla? Och du tvingas gå emot ditt bättre vetande. Medvetandet är då i konflikt med de undermedvetna. Du blev konditionerad/präglad som barn att göra saker på ett sätt, men det gynnar dig inte längre som vuxen. alla våra vanor och beteenden är undermedvetet styrda. Med hypnos kan du ändra dina vanor och beteenen. Har du viljan, önskan, och beslutskraften till förändring, så har jag kunskapen att hjälpa dig… Fortsätt läsa ”Hypnos! – Att ändra gamla beteenden och vanor – Medvetet vs Undermedvetet”

Bli ditt bästa jag  – Personlig utveckling – med hypnos/NLP & coaching…

Alla har vi potential att verka från ett “högsta jag,” när vi befriar oss från begränsande tankar, känslor och beteenden. Vill du arbeta med dig själv effektivt och djupgående för en mer harmonisk framtid och bättre hälsa? Då är hypnosterapi en snabb, insiktsbefrämjande och effektiv väg att gå…

Fortsätt läsa ”Bli ditt bästa jag  – Personlig utveckling – med hypnos/NLP & coaching…”

”Min uppfattning om verkligheten är inte lika med verkligheten.”

Precis som en modern ugn är det undermedvetna programmerat. Idag finns ugnar med inbyggd kokbok, med recept som gör precis så som de är programmerade att göra. Så fungerar även vårt undermedvetna, det gör vad det är programmerat att göra… Fortsätt läsa ””Min uppfattning om verkligheten är inte lika med verkligheten.””

Hypnostillståndet är vanligt – Ett tillstånd vi går i och ur varje dag

För dig som är nyfiken på hypnos och vill prova denna möjlighet: Hypnos är endast ett verktyg och hjälper klienten ner i djup mental och fysisk avslappning, för att där kunna utföra terapi. Det är en snabb väg till positiv förändring och alla som vill kan bli hypnotiserade. Jag förklara och beskriva vad hypnos egentligen är.  Fortsätt läsa ”Hypnostillståndet är vanligt – Ett tillstånd vi går i och ur varje dag”

Krossa jantelagen med starka och övertygande ”jagbudskap”

För mig är jantelagen en prägling i vårt trossystem från tidig uppväxt, där den slagit rot som sanning i oss. Det är de vuxnas rädslor som förts över på barnet. Barnet väljer inte jantelagen men styrs av den. När barnet blir vuxet upptäcker de sina begränsningar genom mötet med omvärlden och människor. Dessa ”speglingar” med världen skrämmer det vuxna barnet för de stämmer inte med vad de lärt sig om sig själv och sina möjligheter… Fortsätt läsa ”Krossa jantelagen med starka och övertygande ”jagbudskap””

”Lyckan är att återskapa sig själv” – Ett eget ansvar…

Att läka det förflutna för att finna sitt högre jag. Det är ett arbete som tar lite tid, där man medvetet och aktivt behöver engagemang för att nå resultat. Vi präglas som barn, på gott ont, oftast utan dåliga avsikter. Men vem tar ansvar när vi sen som vuxna står där med… Fortsätt läsa ””Lyckan är att återskapa sig själv” – Ett eget ansvar…”