Har du något av dessa symtom?

Hypnosterapi/NLP/Coaching – John Eriksson, Jagkraft i Malmö/Svedala

Vill du hitta mer balans och kärlek i livet. Hypnosterapi kan ge den möjligheten. Det är en enkel och snabb väg till att må bättre! Jag berättar mer…

Det som krävs för en lyckad behandling är din egen villighet att gå i hypnos och ditt engagemang för att lösa problemet du kommer för. Alla med en önskan och eget engagemang till förändring bli hjälpta genom hypnos. Alla de problem jag beskriver nedan är symtom. Orsaken ligger djupare i det undermedvetna. Innan hypnos utförs kommer alla frågetecken bli besvarade.

Många tror att hypnosterapeuten skapar ett externt tillstånd utanför vår normala perception och existensiella upplevelse av livet, genom ”magiska formler” och klienten blir en marionett, men det är helt fel. Hypnos är ett medvetet tillstånd där man är mentalt djupt avslappnad, inget annat. Du kan kliva ur hypnosen när du vill.

OM OLIKA SYMTOM DU KAN FÅ HJÄLP MED:

Talarångest/presentationsångest: Enlig undersökning är det den största rädslan vi människor har, att bli kritiserade eller dömda – men den är ofta relativt lätt att neutralisera. Under hypnos använder vi beteendeförändrande tekniker och ger suggestioner och lite andra trix. Du kan bli en riktigt duktig talare när rädslan är borta. Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/1740

Panikångest: Panikångest är en fly och fäkta respons. Det är en naturlig undermedveten autonom reaktion som handlar om vår överlevnad. Det undermedvetna uppfattar en fara och varnar, men varnar på för fel saker helt enkelt. Ett missförstånd i det undermedvetna skulle man kunna säga. Känslan av panik kan vara skrämmande och smärtsam men helt ofarlig. Det finns många bra metoder att få bukt med detta och frigöra orsaken till det. Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/3437

Flygskräck: Kan i grunden handla om att man är rädd för trånga utrymmen eller att planet ska störta. Man kan besväras  många dagar, veckor även månader före en flygresa. Det kan handlar om förlust av kontroll. Så här behöver man inte ha det. Brukar vara relativt enkelt att förlösa. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2014/08/23/har-du-talarangest-flygskrack-eller-nagon-fobi-du-kan-latt-bli-befriad/

Rökavvänjning: Oavsett om du rökt i 40 år eller 3 månader så fungerar det. Det viktiga är att din vilja till att sluta röka är stark. Det finns många bra tekniker vi använder under hypnos och även suggestionsterapi. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2013/10/24/vill-du-bli-en-permanent-ickerokare-med-hypnos/

Viktminskning: Det kan handla om några kilon eller om många kilon. Din vilja spelar också roll här. Här handlar det om att skapa medvetenhet och att ändra beteendet, men även att se till bakomliggande känslor. Vi använder under hypnos tekniker för att ändra ett beteende och suggestionsterapi.

Nedstämdhet/depression: Tro det eller ej, men nedstämdhet beror ofta på att man har fel fokus och då hamnar i tillstånd av nedstämdhet – att man bär med sig dåliga erfarenheter och fokuserar mycket på det negativa – som en ond cirkel man inte kommer ur. Här handlar det om att hitta kraften igen, se det som är bra och börja fokusera på det man mår bra av. I hypnos använder jag olika tekniker för att detta ska kunna hända. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2017/07/11/hjalp-mot-oro-angest-och-nedstamdhet-prova-hypnosterapi/#more-3040

Frigöra fobier. Fobier finns det många av t.ex fobier för: hissar, flygplan, bilkörning, kräkning, att tala inför folk, höjder, folkmassa, nålar, tandläkare, katter, spindlar, råttor, ormar o.s.v. Det är relativt lätt att avhjälpa. De kallas för irrationella rädslor som många gånger inte har någon rationell förklaring. Många av de fobier som finns kan bli avhjälpta relativt snabbt, men dock inte alla. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2016/05/05/hypnos-frigor-stress-angest-panik-radslor-och-vrede-hypnos/

Stärka självkänslan: Det handlar om egenvärdet som är kopplat till självkänslan eller självuppfattningen. Den kan ha blivit sargad genom livet och man hittar inte ljuset inom sig själv. Detta är ofta kopplat till flera saker och man behöver lite mer tid för att utveckla en stark självkänsla. Vi använder olika tekniker tillsammans med regressionsarbete och suggestionsterapi samt verktyg att arbeta själv med. Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/1442

Stärka självförtroende: Ett lågt självförtroende handlar om sin egen bristande tro på sin förmåga att prestera bra, att veta, att kunna och att klara av saker. Vi arbetar bort negativa föreställningar och ger stärkande suggestioner samt verktyg att arbeta själv med. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2015/03/28/sjalvkansla-och-sjalvfortroende-ar-sa-viktigt-begransas-du-av-dina-tankar-eller-kanslor/#more-1442

Sorgbearbetning: Sorg kan vara förtärande och djup. Om sorgen inte släpper och blir långvarig och ihållande så behöver du kanske hjälp att frigöra den. Då är det sorgbearbetning vi kommer att arbeta med. De flesta upplever det befriande. Det finns många olika effektiva metoder att använda under hypnos.

Ångest: Det är en fly och fäkta respons. Psyket uppfattar en fara och varnar för den. Det finns många fantastiskt bra metoder och tekniker för att frigöra ångest. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2017/04/08/oro-och-angest-kan-du-slappa-med-hypnos/#more-2824

Vrede/ ilska/frustration: Man brukar säga att vrede är en sekundär känsla och att under vreden finns den primära smärtan eller konflikten. Om man är explosiv och reagerar instinktivt med stark ilska är grundorsaken ofta en stark rädsla. Det kan handla om sorg, skam, otillräklighet eller andra konflikter som ligger i botten. Ofta förstår och vet klienten i stort vad det handlar om. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2015/05/30/blir-du-reaktiv-nar-du-borde-vara-lugn-da-kan-du-vara-fast-i-ett-negativt-ego-tillstand/#more-1562

Smärtlindring: Det finns många olika smärtor. Smärta är en signal om att det är något som är fel i kroppen, av det skälet tar vi inte bort en smärta utan att veta vad det handlar om. Vi samtalar om detta och fördjupar oss tills vi förstår vad orsaken är, om det är en fysisk skada/fraktur, förslitning eller försvagning – då kanske du behöver uppsöka läkare. Om det är negativa energiminnen från en tidigare olycka, eller spänningar som uppkommit av långvarig stress och manifesterar sig fysiskt, men inga medicinska fel finns, då kan det vara psykiskt (psykosomatisk). När vi vet agerar vi.

Stress: Det handlar ofta om att man använder mer energi än vad man har tillgång till vilket leder till överansträngning och stress. Det finns alltid en orsak till detta – och den orsaken befriar vi och hittar ett nytt sätt att fokusera – så att man börjar sätta gränser och säger nej när man vill. Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/2576

Sockerberoende: Många tröstäter och plötsligt är vanan där. Detta är ett beteende som är relativt lätt att åtgärda med tekniker för att ändra beteendet samt suggestionsterapi. Vi ändrar fokus till något som är mer hälsosamt och som du mår bättre av. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2014/07/04/har-du-for-mycket-sotsug/#more-856

Ängslan/oro: En malande oro och ängslighet som alltid finns där behöver du inte ha. Vi kan hitta orsaken och frigöra den. Det är vanligt att den sitter i magen, huvudet eller bröstet och det i sig skapar stress. Med insiktsbefrämjande frågor kan vi samtala och använda tekniker för att frigöra detta. Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2017/05/25/hypnos-nlp-altande-och-grubbleri-skapar-stress-och-oro/#more-2949

Spänningsproblematik: Ont i huvudet, muskler och leder. Något orsakar detta (stress, ältande och malande). Med suggestionsterapi, samtal och hypnos kan vi finna svaret och frigöra orsaken till spänningen.

Sömnbesvär: Det finns väldigt många skäl till varför sömnen är dålig eller till varför man har svårt att somna in. Samtal, suggestionsterapi och kraftfulla tekniker finns för att hitta tillbaka till en god sömn.

Tidigare liv Regression: Finns tidigare liv? Många ställer sig den frågan. Det blir alltid spännande resor in i det förflutna och många fantastiska berättelser kommer ur detta. Många blir befriade från smärtor eller får kraftfulla insikter. Oavsett om du tror att det finns tidigare liv eller inte kan det vara roligt och spännande att prova. http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/1755

Nagelbitning: Generellt kan man säga att nagelbitning är en “ångestreducerare,” det är ett sätt att flytta fokus från ångesten. Genom att arbeta bort ångesten och ändra beteendet blir du relativt enkelt av med nagelbitandet.

Tvångstankar och tvångshandlingar: Precis som nagelbitning är detta ett sätt att hantera och reducera ångest. Man kan säga att “tvånget” är symtomet på ett annat symtom (ångesten). Man behöver arbeta bort tvånget, ändra fokus och reducera orsaken till ångesten. Fungerar utmärkt att under hypnos med olika tekniker och metoder frigöra dessa beteenden och känslor.

Vill du få kontakt eller fråga något, skriv då till mig i kontaktformuläret. Du kan även ringa mig på 0706-77211

Kolla denna länk om HYPNOS och du förstår lite mer:  http://www.expressen.se/halsoliv/lura-dig-sjalv-med-hypnos/

 

Tack för att du läste! 🙂

John