NLP

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering 

Neuro – Hjärnan och våra tankebanor. Hur vi filterar, sorterar och bearbetar information som vi tar in via våra sinnen.

Lingvistik – Språket och kommunikationen. Hur vi kommunicerar för att uppnå ett resultat vi vill ha. Ord kan vara väldigt kraftfulla.

NLP – Utvecklingsstrategier och terapi

NLP skapades av två män på 1970 talet i USA:  Richard Bandler (matematiker och terapeut) och John Grinder (lingvistiker) De ville undersöka vad som skiljer människor som lyckas mot de som inte gör det. Frågan var, “Vad är det som gör att vissa människor lyckas enkelt, elegant och effektivt att nå framgång och andra inte gör det?” Vad är skillnaden?

De studera personer som lyckats nå framgång. De kom fram till begreppet modellering, som att systematiskt tillägna sig en framgångsrik persons inre och yttre strategier eller mentala och fysiska strategier. Modellering i NLP innebär att man lägger annan persons tankemönster eller tankestrukturer till sina egna. Personer som Bandler och Grinder studerade i skapandet av NLP och Neuro Linguistic Programming, var bland annat Virginia Satir, Milton H Erickson, Gregory Bateson och Paul Watzlawick. Utifrån dessa studier kunde de sedan skapa en verktygslåda med kraftfulla processer, modeller och tankesätt som alla kan använda för sin personliga utveckling eller för att uppnå resultat.

 Några grundantaganden inom NLP

  • Kartan är inte detsamma som verkligheten.  
  • Bakom samtliga beteenden finns en positiv intention.
  • Vi besitter alla de resurser vi behöver.
  • Kvaliteten på mitt liv är lika med kvaliteten på mina känslor.
  • Att ha ett val är att föredra framför att inte ha något val överhuvudtaget.
  • Kropp och sinne är delar av ett och samma system.
  • Var och en är ansvarig för sina egna tankar och för sina egna känslor och därmed även för sina egna resultat
  • Om du inte får den respons du önskar, se till att göra något – vad som helst – annorlunda.
  • Meningen med din kommunikation är den respons du får. Människor påverkas av vad de tror att du menar, inte av vad du nödvändigtvis menade
  • Det finns inga misslyckanden, bara feedback

NLP – Användningsområden

I kombination med andra terapiformer såsom hypnosterapi och coaching är NLP-teknikerna ett otroligt bra komplement för att uppnå snabba och positiva resultat. NLP användas inom utbildning, sport, hälsa, försäljning, ledarskapsutveckling och  föräldraskap. Idèn är att förfina sina ”skills” för att nå excellens inom sitt intresseområde genom enkelhet, elegans och effektivitet.

Kommentera och fråga om du funderar på något.